Alle kantoorgebouwen in Nederland energiezuinig vóór 1 januari 2023

Alle kantoorgebouwen in Nederland energiezuinig vóór 1 januari 2023

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en dat betekent onder meer dat in principe alle kantoorgebouwen in Nederland verplicht minimaal energielabel C moeten hebben. Is het label vanaf dan D of lager, dan riskeer je als eigenaar een boete van maximaal 81.000 euro of zelfs sluiting van het pand.

De verplichting geldt voor gebouwen die voor de helft of meer van het totale oppervlak een kantoorfunctie hebben, groter zijn dan 100 m², niet op de monumentenlijst staan en waarvan wordt verwacht dat ze tot 2025 nog steeds als kantoor in gebruik zijn. Het verduurzamen hiervan levert niet alleen besparingen op energiekosten op, maar zorgt ook voor waardebehoud en betere verhuurbaarheid.

Hoe weet u welk energielabel uw kantoor heeft en wat er eventueel kan worden verbeterd?  Dat moet blijken uit een Energieprestatie Advies (EPA) dat u aanvraagt bij een gecertificeerd adviseur. U vindt adviseurs bij u in de buurt via internet en het is verstandig om bij een paar verschillende een offerte aan te vragen omdat de tarieven nogal uiteen kunnen lopen. Mocht na het opnemen van de bestaande situatie blijken dat uw kantoorpand nog niet voldoet aan de minimale eisen, dan ontvangt u daarbij een overzicht welke maatregelen nodig zijn en wat de te verwachten besparing is.

Voordat het zover is, kunt u zelf al het één en ander doen. Denk aan het overstappen op Led-verlichting, in kaart brengen en eventueel al dichten van eventuele warmtelekken, opstellen van een huisreglement met betrekking tot doven lichten en terugdraaien verwarming buiten kantooruren en  controleren van de juiste inregeling van die systemen. Via deze rekentool kunt u nagaan hoe wat dat betreft de actuele situatie is.

In een aantal gevallen zal het nodig blijken om ingrijpender maatregelen te nemen. U kunt dan wellicht in aanmerking komen voor subsidie of andere financiële tegemoetkoming. Hierover vindt u nadere informatie via deze link.

Als de oplossing vooral blijkt te liggen in het na-isoleren van het gebouw zijn er tal van mogelijkheden, afhankelijk van onder meer de beschikbare ruimte en voorkeuren van de eigenaar.  Waar de ruimte beperkt is en originele deuren en kozijnen behouden moeten blijven, biedt Bluedec wellicht uitkomst omdat dat een uiterst dun en makkelijk aan te brengen isolatiemateriaal is. Zie hiervoor www.bluedec.nl. Ook kan dit materiaal aan de buitenkant van de gevel worden aangebracht en daarna worden afgewerkt met stuc of bijvoorbeeld steenstrips, zodat het gebouw een geheel nieuw aanzien krijgt. Schroomt u niet zich hierover persoonlijk te laten adviseren!

Schrijf in voor onze nieuwsbrief via de link onder aan deze pagina en blijf op de hoogte.

« Terug naar overzicht