Brandgevaar zonnepanelen: er komen nieuwe voorschriften

Brandgevaar zonnepanelen: er komen nieuwe voorschriften

De brandveiligheid rondom geplaatste zonnepanelen staat bijzonder in de belangstelling na een aantal ernstige incidenten op met name industriële en agrarische daken. Opstalverzekeraars passen massaal de polisvoorwaarden aan, met strengere eisen dan gesteld in de bouwvoorschriften. Op dit moment is daardoor een aanzienlijk aantal bedrijven niet voldoende verzekerd tegen brandschade. De hoogste tijd dus om snel maatregelen te treffen.

De belangrijkste oorzaak van brand op daken met zonnepanelen blijkt te schuilen in problemen met connectoren. Als er eenmaal een brandhaard is, hangt de temperatuurontwikkeling en de snelheid waarmee het vuur zich uitbreidt nauw samen met de onderlinge afstand tussen de zonnepanelen. Is de afstand tussen de rijen bijvoorbeeld minder dan een halve meter, dan ontwikkelt de brand zich uitgebreider en sneller. Onderzoeken door diverse instanties van begin dit jaar hebben dit uitgewezen, waarbij wordt vermeld dat het niet uit maakt welk type dakbedekking of isolatie is gebruikt. Dat laatste is echter wat te kort door de bocht omdat bij het testen is uitgegaan van traditionele materialen. Wellicht dat toepassing van bijvoorbeeld Bluedec of Solardec (A1) veel gunstiger resultaten zou hebben opgeleverd.

Inmiddels wordt er gewerkt aan een nieuwe kwaliteitsregeling voor installateurs en worden voorschriften geformuleerd die uitbreiding van een brand moeten beperken. Die zien bijvoorbeeld op maximering van de omvang van een cluster en onderlinge afstanden, afscherming tussen de panelen en aanbrengen van ballast (zoals betonnen tegels) onder de panelen.

De beste keuze is echter: brand voorkómen. Het lijkt er op dat hier inmiddels nieuwe mogelijkheden worden geboden die ook kunnen rekenen op  de goedkeuring van verzekeraars. U vindt ze op de website van VenFeld.

Neem contact op met Bluedec voor als je dergelijke uitdagingen hebt en schrijf je in voor onze nieuwsbrief via de link onder aan deze pagina om op de hoogte te blijven.


« Terug naar overzicht