Bestek gevelisolatie buiten

Voorbereidende werkzaamheden
voor gevelisolatie


Buitengevel isolatie met gepleisterde afwerking voor na-isolatie op geisoleerde of ongeisoleerde buitengevels.

1 Ondergrond:

 • Ondergrond dient vrij te zijn van stof, losse delen, vet, olie, verven. Losse delen verwijderen van o.a. pleisterlagen, verflagen enz.
 • Ondergrond dient winddroog te zijn.
 • Sterk zuigende en poederige ondergronden vooraf behandelen met [Tw-G]primer.
 • Raadpleeg hiervoor de technische merkbladen of neem contact op met onze technische dienst.
 • [betekent: nog definitief maken]

2 Oneffenheden:

 • Oneffenheden in de ondergrond zo nodig uitvlakken met [LSP] lichtgewicht mortel. Deze mortel dient winddroog te zijn voor aanvang van verdere werkzaamheden.

3 Verlijmen:

 • De lijmmortel [AERO K+A]volvlaks aanbrengen op de Bluedec isolatieplaten. Deze aanbrengen met een lijmkam van 10mm.
 • Verbruik ca 8 kg per m².
 • Er mag geen lijmmortel aan de zijkant van de Bluedec platen uitkomen.

4 Isolatie:

 • Bluedec CH ( basis lambda 0,017 W/mK) plaatafmeting ca 720 x 1400 x dikte mm , dikte is opgaand per 10mm met een maximale dikte van 100mm.
 • Bluedec SL ( basis lambda 0,014 W/mK) desgewenst in brandwerende uitvoering met een plaatafmeting van 1140 x 700 x dikte mm.
 • De Bluedec isolatieplaten in metselverband aanbrengen. Horizontaal of vertikaal.
 • De isolatieplaten goed aandrukken zodat er geen holle ruimtes ontstaan achter de platen. De isolatieplaten dienen sluitend tegen elkaar te worden aangebracht, er mogen geen openingen tussen de naden aanwezig zijn. Eventuele openingen opvullen met gelijke isolatiemateriaal.
 • Bij kozijnen of andere openingen in de gevel altijd de Bluedec isolatieplaat op de hoeken uit één stuk aanbrengen, z.g. vlag detail. De hoek-aansluitingen dienen altijd vertand te worden aangebracht.

5 Verankering:

 • Na droging van de [AERO K+A ] lijmmortel (minimaal 12 uur), de verankering aanbrengen door middel van [ AERO schroefplug Str-U2G.]
 • Zorg dat de schroefplug voldoende lengte heeft: minimaal 5cm (eventueel voorboren is mogelijk), minimaal 5 pluggen per m² en minimaal 5 cm uit de rand plaatsen.

6 Mortellaag:

 • Mortellaag [AERO K+A] met stalen spaan vlak aanbrengen minimaal laagdikte 6mm
 • (verbruik 7,2 kg per m²).

7 Weefsel:

 • In de nog niet afgebonden [AERO K+A] mortellaag een alkali bestendige schuifvast weefsel overlappend van minimaal 10cm inbedden.
 • Het weefsel dient op 1/3 van het oppervlak te liggen.
 • Bij kozijn of andere openingen, onder en boven de hoeken dit schuifvast weefsel een diagonaalstrook aanbrengen en opnemen in de mortellaag.

8 Afwerklaag:

 • [Minerale AERO Edel decor]  2 tot 4mm Spachtel effect of  decor effect. Verkrijgbaar in standaard kleuren.

9 Beschermen:

 • De gevels tijdens de uitvoering en droging beschermen tegen weersinvloeden zoals regen, wind en direct zonlicht.
 • Plaats netten om de steiger en aan de bovenzijde een regenkap.

10 Verwerkingstemperatuur:

 • De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient minimaal 5 graden Celsius te zijn en maximaal 25 graden Celsius te zijn.

11 Verwerking:

 • Raadpleeg de technische merkbladen dan wel het verwerkingsadvies die hier aan ten grondslag aan ligt en/of liggen.

12 Overige werkzaamheden:

 • Op alle uitwendige hoeken een RVS hoekstrip dan wel kunststofstrip met weefselflap aanbrengen.
 • Deze strip vol en zat in de [AERO K+A] mortel plaatsen.
 • Kozijnen enz. dienen door derden wind en waterdicht in de gevels te zijn geplaatst. Aansluitingen en andere bouwdelen zoals kozijnen, waterslagen voorzien van afdichtingband 20.

13 Normen:

 • Brandwerendheid; zie classificatie bij Bluedec SL bouwstofklasse A ( DIN 4102 niet brandbaar) A2 s1 d0 ( volgens DIN EN 13501-1). BLUEDEC CH tot 550 C. Dampfussie; u-waarde ca.5.
 • Vochtopname; hydrofoob, het materiaal neemt geen vocht op en is toepasbaar in omgeving met bijvoorbeeld spatwater.

14 Garantie:

 • Er is een verzekerde aflopende garantie te verkrijgen voor de duur van 10 jaar, met een tussentijdse controle na 5 jaar op het systeem.
 • Informatie op te vragen bij Bluedec bv.

15 Overige mogelijkheden:

 • Het is mogelijk om andere afwerkingen toe te passen, te denken aan keramische steenstrips. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze technische dienst.

16 Fundering:

 • Bluedec isolatieplaten kunnen worden doorgezet tot onder het maaiveld. Voor deze details kunt u contact opnemen met onze technische dienst.

Uitvoerings- en werkaanvangs richtlijnen:

 • Gevel schoonmaken en loszittende delen verwijderen en stof en vetvrij maken
 • Indien nodig voorstrijkmiddel / bindmiddel gebruiken
 • De lijmmortel mengen met schoon water volgens gebruiksaanwijzing op de zak in een kuip en deze even laten staan om te ‘acclimatiseren’
 • Vervolgens breng je deze mortel met een lijmkam 10 mm volvlaks op de gevel aan
 • Dezelfde mortel breng je ook goed met dezelfde lijmkam of kleiner aan op de BLUEDEC-deken en moet je goed aandrukken en volvlaks aanbrengen
 • Het gebruik is ca. 8 kg/m2/beide zijden
 • Ook deze beide ingestreken vlakken even laten ‘acclimatiseren’ (is maar heel even)
 • Vervolgens breng je de platen aan op de muur en druk / klop je ze stevig aan en ‘richt’ je ze met rei en/of waterpas. Zorg dat de platen netjes, strak, en gelijkmatig worden aangebracht. Je kunt ze in steensverband aanbrengen.
 • Het ter plaatse op maat snijden kan met een scherp stanleymes. Gewoon een aantal keren rustig snijden door de harde toplaag.
 • Op de naden verlijm je zekerheidshalve een 10 – 15 cm brede weefselgaasstrook
 • Op hoeken van het gebouw, maar ook ter plaatse van ramen, deuren, etc. (alle sparingen) breng je het weefsel in vlag en wimpel aan, of zoals officieel voorgeschreven door de stucadoorsbranche c.q. kennis der vakwerkers.
 • Dan de kunststof schotelpluggen aanbrengen 5 stuks per m2 of wat daarvoor staat.
  In voorgeboorde gaten (officieel moet het berekend worden per gevel maar 5 is een gemiddelde. Op de hoeken kun je er misschien wat meer plaatsen).
  • Dan breng je de 2e laag lijmmortel aan op de BLUEDEC en tegelijkertijd breng je het weefselgaas aan.
  • Uiteraard rond alle ramen, deuren, sparingen, etc. etc. goedgekeurde en eersteklas afwerk stuc profielen gebruiken
  • Vervolgens werk je het geheel af naar wens.