BlueVac montage uitvoering

Algemene verwerkingsinstructies voor vacuüm isolatiepanelen

Wij adviseren u vóór aanschaf van de panelen deze verwerkingsinstructies goed door te lezen.


BlueVac montage uitvoering

In vacuümpanelen mag niet worden gezaagd, gesneden, geboord, gespijkerd, geschroefd of anderszins worden doorgedrongen. Ook mogen zij niet vervormen. Zorg dat de panelen niet worden blootgesteld aan open vuur en vermijd plaatselijke oppervlaktedrukbelasting.

Bij beschadiging verliezen ze hun isolerende werking. Een beschadigd paneel is bijvoorbeeld te herkennen aan een geschonden omhulsel of waarneembare bollingen. Raadpleeg bij twijfel altijd de technische medewerkers van BlueVac®.

De maximale verwerkings- en omgevingstemperatuur is 80° C (opslag, verwerking en na installatie). Bij het installeren van vacuümpanelen in (glazen) (gevel)elementen kan hun permanente en langdurige functie ook alleen tot een maximale temperatuurbelasting van 80° C worden gegarandeerd.


De BlueVac® vacuümpanelen moeten tijdens het transport naar de installatieplaats worden beschermd tegen mechanische schade, daarom adviseren wij gebruik te maken van ompakkingen als hoekbeschermers en houten omkisting.

De panelen worden liggend op pallet geleverd en dienen ook op die manier te worden opgeslagen en vervoerd.

De pallets met panelen mogen niet puntsgewijs worden gestapeld of belast.

De panelen moeten op de installatieplaats worden beschermd tegen vocht en langdurige blootstelling aan zonlicht. En tegen mechanische schade, agressieve gassen, open vuur, etc.

Permanente relatieve luchtvochtigheid boven de 60% en temperaturen van 70 tot 80°C en hoger moeten worden vermeden.

Controleer vóór installatie of de vacuüm onderdelen in tact en onbeschadigd zijn. Het paneel mag niet zacht aanvoelen. De hoge barrierefilm moet de kern stevig en strak omsluiten. De 4 zijdige randbeschermingstape mag niet beschadigd zijn.

Controleer de dichtheid van de omhullingsfolie op de vacuüm panelen met open randen.

Waarschuw ook anderen die betrokken zijn bij het project (loodgieters, verwarmingsmonteurs, elektriciens, sleuvenslijpers, ea.) de panelen niet te beschadigen.

Indien sprake is van beschadiging dit direct melden en het paneel niet installeren.

De ondergrond moet vlak, droog en schoon zijn en vrij van scherpe randen, ruwe oppervlakten en (bouw)resten. Oneffenheden moeten vóór de installatie worden verwijderd of geëgaliseerd. Doorstekende, liggende balken of anderssoortige ondersteuningsconstructies dienen te worden uitgevlakt en voorzien van een OSB-strook om punt- en/of andere belasting te vermijden.

Wij adviseren uitvoerende partijen de mogelijk extra werkzaamheden van op te nemen in de aan opdrachtgever uit te brengen offerte.

Ter meerdere bescherming van de panelen kunt u zowel op gladde ondergronden als op de panelen zelf (na installatie volgens verwerkingsinstructie) een laag van traditioneel isolatiemateriaal aanbrengen: houtvezel, polystyreen, schuimfolie, rubbergranulaat e.d. welke desgewenst ook door Bluedec kunnen worden aangeleverd. Ook is het mogelijk om verdeelplaten als OSB te leggen.

De wikkelfolie van de vacuümpanelen mag niet beschadigd zijn. Zagen, boren, snijden, knippen en elke andere mechanische bewerking is verboden tenzij uitdrukkelijk aangegeven als de panelen zijn voorzien van een zgn. randstrook. In die randstrook –  die duidelijk is te herkennen als XPS/PU randstrook – is het in beperkte mate mogelijk.

In ruimtes waar een legplan voor is gemaakt moeten de panelen volgens tekening worden geïnstalleerd.  Indien de panelen per stuk zijn geïdentificeerd met een tekening kan deze verwijderd worden nadat het paneel op de plaats is gebracht.

Verlijming van de panelen is mogelijk met minerale lijm of polyurethaanlijm evenals de gebruikelijke montagelijmsystemen, altijd volgens voorschriften  van de fabrikant.

Het gebruik van PU-schuimen is technisch mogelijk, maar dient vooraf te worden afgesproken en getest.

Mechanische bevestiging door bijvoorbeeld schroeven is uitsluitend toegestaan wanneer dit uitdrukkelijk is aangegeven, in de rand van XPS/PUR aan de speciaal ontworpen BlueVac® vacuümpanelen of in het midden van het paneel. Let op de aanwijzingen !!

Om de dichtheid van de stootvoegen te verzekeren, koudebruggen te vermijden en maattoleranties te compenseren, leveren wij het Compriband  mee, dat u in het voeg- en verbindingsgebied aanbrengt evenals op de aangrenzende  componenten.  Ook de paneelverbindingen moeten worden  afgeplakt met onze textielversterkte tape, zodat vocht in het gebied van de  stootvoegen absoluut vermeden wordt.

Maattoleranties dienen zo mogelijk op de rechte vlakken te worden uitgevuld, bij  voorkeur in het randbereik.

In de verwerkingsfase van de montage moet voorkomen worden dat er vocht  binnendringt tussen de reeds geplaatste vacuümpanelen en de nog te plaatsen panelen. Dit geldt ook voor de onderlinge naden en de aansluitende  oppervlakken van de  panelen voordat deze worden afgeplakt.

Om de panelen niet te laten opwarmen als ze geïnstalleerd zijn, raden we aan om de andere constructiedelen (bijv. de gevelbeplating – of bij vloeren de dekvloer e.d.) zoveel mogelijk direct erachteraan te monteren. Indien dit niet kan adviseren wij een tijdelijk doek te spannen ter voorkoming van opwarming. Indien sprake is van dampschermen dient  een bouwfysicus dit te beoordelen en controleren.

Bij het gebruik van vloeibare afdichtingsmaterialen moet ervoor worden gezorgd dat de door Bluedec bv goedgekeurde producten worden gebruikt, omdat die zijn afgestemd

op de GVK toplaag. Bij het gebruik van vloeibare afdichtingsmiddelen is het essentieel dat deze niet als toplaag worden gebruikt maar alleen worden ingezet ter voorkoming/isolatie van vocht. Vóór het gebruik van vloeibare  kitten adviseren wij u contact op te nemen met onze technische dienst.

Aan de randen van de panelen die op muren en andere bouwdelen aansluiten, adviseren wij tegen het opgaande deel een voorgeperste afdichtingsfoam aan te brengen, zodat openingen tussen panelen en aansluitende bouwdelen tot een minimum worden beperkt. U kunt ook kiezen voor het leggen van randisolatiestroken gesneden uit bijvoorbeeld de bluedec® deken of een XPS of PU.

Bij vragen of twijfel kunt u contact op nemen met onze technische dienst onder telefoonnummer 026-4722003 of per email info@bluedec.nl.