Montage buitengevel isolatie

Montage
buitengevel isolatie

 


Bevestiging

Omdat buitengevel isolatie meer is dan het ‘plakken’ van isolatieplaten schouwen wij eerst de situatie ter plaatse aan. Daaruit volgt een plan van aanpak incl. eventuele aanbevolen voorbehandelingen ed. Nadat die stappen zijn uitgevoerd vinden vervolgens in de basis de volgende werkzaamheden plaats. Maar dat kan en zal per project verschillen.

Nadat de voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd worden de platen verlijmd op het geveloppervlak. Met onze lijmmortel zorgt het voor een perfecte hechting op lange(re) termijn. Dit is alleen mogelijk als het gebruik op de werkplek voldoet aan de instructies van de fabrikant en het werk op een vakkundige manier wordt gedaan.

De lijm mag niet in de voegen van de platen doordringen. Indien nodig moeten deze altijd met hetzelfde isolatiemateriaal worden gevuld om de vorming van koudebruggen en mogelijke scheuren te voorkomen. Het isolerende paneel moet op een uniforme manier op het te verlijmen oppervlak worden bevestigd, waarbij de lijmmortel volvlaks over het gehele paneeloppervlak en op de muur wordt aangebracht. We adviseren een dekking van minimaal 6 – 8 Kg / m2.

Vervolgens worden de platen mechanisch bevestigd met kunststof schotelpluggen. Het aantal is minimaal 5 per/m2 maar kan meer worden afhankelijk van windgebied en hoogte van het gebouw. Laat u daarover informeren door ons.

Vervolgens zal de mortelweefselaag aangebracht worden met dezelfde lijmmortel. De extra weefsellaag dient op 1/3 van de oppervlakte te worden ingebracht.

Vervolgens vind verdere afwerking plaat.
Het is ook mogelijk om de gevel te voorzien van BLUEDEC en af te werken met steenstrippen, keramisch of kunststof. Ook hier geldt weer dat de totale systeemopbouw dun, modern en strak is.

Desgewenst is het systeem leverbaar met verzekerde garantie.