Sloop is een ontwerpfout!

Sloop is een ontwerpfout!

Op 19 januari jongstleden werd het bouwbord onthuld voor de realisatie van fase 2 van het GTB Lab© (Laboratorium voor circulair bouwen) op de Woonboulevard in Heerlen. Het GTB Lab is een laboratorium waar ontwikkelingen in circulair bouwen zichtbaar worden gemaakt, door het elk jaar te herbouwen met nieuwe, circulaire bouwtechnieken. Daardoor ziet het gebouw er elk jaar anders uit. Het GTB lab wordt bij elke nieuwe fase opgebouwd en getransformeerd zonder een plank of schroef weg te gooien. 

Een elektrische, zelf energie-producerende woning

In het GTB Lab vinden ontwikkelingen en demonstraties plaats rondom circulaire bouwtechnieken. Iedere bouwfase laat nieuwe innovaties en ontwikkelingen zien. Dit keer wordt het GTB Lab getransformeerd naar een volledig elektrische, zelf energie-producerende woning. Deze woning is opgebouwd uit verschillende modules die vooraf in een fabrieksloods zijn gemaakt en die op locatie samengevoegd worden tot één gebouw. Modulair bouwen met verschillende op elkaar passende elementen en het flexibel kunnen omgaan met sloopmaterialen zijn de drijvende krachten achter de circulaire economie in de bouw. 

Elma Durmisevic, oprichter en architect van het GTB Lab:

“Sloop is een ontwerpfout! Met een aanpak zoals bij het GTB Lab waarbij vanaf het eerste begin van ontwerp vanuit circulaire oplossingen wordt gedacht, zijn gebouwen niet langer grootverbruiker van grondstoffen en producenten van afval, maar juist de opslagplaatsen van CO2 en waardevolle bouwmaterialen”

Transformatie opgave Parkstad

De ontwikkelingen die bij het GTB Lab worden toegepast, dragen bij aan het palet van circulaire oplossingen in de transformatie opgave van Parkstad bij het bouwen van nieuwe woningen. Met de circulaire bouwmethode wordt gedurende het gehele bestaan van een gebouw een besparing van CO2-emissies, energieverbruik en materiaalgebruik tussen 70% en 90% ten opzichte van de reguliere bouw, gerealiseerd.

De kennis die wordt opgedaan bij de bouw en transformatie van het GTB Lab wordt gebruikt om benchmarking voor circulair bouwen te ontwikkelen. Vervolgens kan deze toegepast worden in gebiedsontwikkelingen in de regio. De opgedane kennis is publiek toegankelijk en wordt gedeeld via de virtuele kennisbank van het GTB Lab op de website. Zo vormt het GTB Lab naast een fysiek innovatieplein ook een digitaal kennis- en ontmoetingsplatform rond circulair bouwen. Het GTB Lab is zo een etalage voor ‘innovatie in de bouw’ in Parkstad en in Europa. Wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke vragen komen er samen. Hiermee wordt op Europees niveau de kennis over de overgang naar een circulaire economie in de bouwsector vergroot.


Partners

De realisatie van GTB Lab – bouwfase 2 is het resultaat van een samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse zaken, Provincie Limburg, Stadsregio Parkstad Limburg, gemeente Heerlen, IBA Parkstad en bedrijven zoals 4D architects , adviesbureau Brekelmans, Habenu van de Kreeke, Soltech, Warscho, Bluedec, Jansen BV en Nordish.


Stichting GTB Lab

Het GTB Lab wordt bestuurd vanuit de Stichting GTB Lab. Directeur/bestuurder is Prof. Dr. Elma Durmisevic. Zij wordt ondersteund door twee medewerkers. De Stichting werkt bij het realiseren van haar doelstellingen doorlopend samen met marktpartijen, kennisinstellingen, gemeenten en corporaties, zowel binnen als buiten de regio Parkstad als op Europees niveau.

« Terug naar overzicht